در این دوره به این سوالات پاسخ داده می‌شود:

در این جلسات، آموزش پایه‌ی فروش و پایه ادمینی هم داده می‌شود. با قدرت رو به جلو…

این دوره کاملا از صفر طراحی شده و نیاز به داشتن هیچ اطلاعات قبلی ندارد.

همین حالا این دوره را به صورت رایگان دریافت کنید!