ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    تیکت عمومی

    9190031401  ارسال تمرینباز تولید محتوای سایت   بروز شده 4 ساعت پیش   1 9192106142  ارسال نشدن عکس و فایلباز تولید محتوای سایت   بروز شده 5 ساعت پیش   1 9192106142  ارسال نشدن فایلباز تولید محتوای سایت   بروز شده 8 ساعت پیش   1 نگارپایاب  به دوره دسترسی ندارمباز تولید محتوای سایت   بروز شده 16 ساعت پیش   1 9915394827  کارفرماباز تولید محتوای سایت   بروز شده 18 ساعت پیش   1 9147250498  ارسال مقالهباز تولید محتوای سایت   بروز شده 2 روز پیش   1 9147250498  مقالهپاسخ کاربر تولید محتوای سایت   بروز شده 3 روز پیش   2 9173318064  عدم نصب برنامه word و cupcatباز تولید محتوای سایت   بروز شده 3 روز پیش   1 9913168189  مزایای مهاجرت به المانپاسخ کاربر تولید محتوای سایت   بروز شده 3 روز پیش   2 9120292304  ارسال مقالهدر حال انجام تولید محتوای سایت   بروز شده 4 روز پیش   2 9147250498  ارسال مقالهپاسخ کاربر تولید محتوای سایت   بروز شده 5 روز پیش   5 9147903465  گرفتن کارپاسخ پشتیبان تولید محتوای سایت   بروز شده 5 روز پیش   3 فاطمه  ارسال مقالهباز تولید محتوای سایت   بروز شده 6 روز پیش   1 9365077388  مزایای مهاجرت به المانباز تولید محتوای سایت   بروز شده 6 روز پیش   2 9039185388  انجام مقاله مزایای مهاجرت به آلمانباز تولید محتوای سایت   بروز شده 5 روز پیش   3