ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    تیکت عمومی

    طاهره ابی  فیلترشکنباز فنی و نرم افزار   بروز شده 5 روز پیش   1 الناز سیفی  برنامه اسپات پلیر رو میزنم رو لیست دوره ها باز نمیشه رو ادمین موفق میزباز فنی و نرم افزار   بروز شده 5 روز پیش   1 9194760664  فعال نبودن میکروفنپاسخ کاربر فنی و نرم افزار   بروز شده 1 هفته پیش   3 الناز سیفی  درباره لیست دوره ها اول باز بود الان دوباره باز نمیشهپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 1 هفته پیش   2 9147250498  وردپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 1 هفته پیش   3 9109648492  ارسال تکالیفپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 1 هفته پیش   7 مجتبی  باز نشدن لینک دانلود دوره ادمینی در قسمت لایسنسپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 1 هفته پیش   4 9147250498  وردپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 1 هفته پیش   2 9151043769  اموزش کی شروع میشهپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 2 هفته پیش   2 9124072026  باز نشدن فیلم در نرم افزارپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 2 هفته پیش   2 مهری رئوفی  غیر فعال بودن برنامهspotplayer و عدم دریافت فایل آموزشیپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 2 هفته پیش   2 9907782063  تمرین جلسه اول رو انجام دادمپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 2 هفته پیش   2 elhamshaviklu  دوره ادمينپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 2 هفته پیش   3 9193654589  گزینه ای برای ارسال تمرین وجود نداردپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 2 هفته پیش   3 9198809445  پیج وادمینیپاسخ پشتیبان فنی و نرم افزار   بروز شده 2 هفته پیش   4